Tetszik az oldal,

Keresés a webhelyen

TAJ Kártya igénylés - pótlás

TAJ szám/kártya igénylése újszülöttek részére
2009. június 28-tól megváltozott az újszülöttek részére kiállított TAJ igénylése, azt már nem kell a szülőknek
kérni.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás (okmányirodák) az újszülött adatairól hivatalból tájékoztatják az illetékes egészségbiztosítási pénztárat.
A személyi adat nyilvántartó szervnek az újszülött adatairól való adatszolgáltatása teljesítését követően az egészségbiztosító hivatalból soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJszámát igazoló hatósági igazolványt.
Első alkalommal a TAJ kártyát díjmentesen állítja ki az egészségbiztosítási pénztár.

TAJ kártyán szereplő adat módosítása
A TAJ-kártya önmagában nem elég a jogosultság bizonyítására, szükséges még valamely személyazonosításra alkalmas más okirat (pl. személyazonosító igazolvány) amellyel együtt igazolja tulajdonosának TAJ-át. Fontos tehát a TAJ-kártyán is szereplő személyazonosító adatok változása esetén új TAJkártya kiállításáról gondoskodni.
Amennyiben a TAJ szám tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, azt a regionális egészségbiztosítási pénztárnál, az erre szolgáló igénylőlapon be kell jelenteni, és a regionális egészségbiztosítási pénztár kiállítja az új hatósági igazolványt és átadja, illetve megküldi a kérelmezőnek.
Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása díjmentes.

TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén
Abban az esetben, ha a TAJ kártya elveszett, megrongálódik vagy ellopják, A.3517-I. jelű igénylőlapon újat lehet igényelni a regionális egészségbiztosítási pénztárnál.
Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy azt ellopták, akkor az újabb kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek mértéke megegyezik a mindenkor érvényes általános tételű eljárási illeték összegével, ami jelenleg 2.200 Ft

Nyomtatványok
A TAJ-t, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, illetve a másodlat kiadását – az újszülötti TAJ kiadását kivéve - az OEP által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, Igénylőlapon kell kérelmezni.
Az Igénylőlapot az igénylő tölti ki, amelyhez szükség esetén az ügyintéző segítséget nyújt.
Az Igénylőlap az OEP weboldalán, a www.oep.hu címen a „Nyomtatványok" menüpontban a „Letölthető nyomtatványok", „Nyomtatványok biztosítottak részére" alatt található. Elnevezése: Igénylőlap Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó Hatósági Igazolvány és az Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról kiadásához.

Hol intézhetem el?
Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve a foglalkoztató székhelye szerinti megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél, vagy Kormányablaknál.

Elérhetőségek:

Kormányablak: Debrecen, Darabos u. 9-11.
                    Ügyfélfogadás: Hétfő-Péntek: 8:00-20:00

Egészségboztosítási Pénztár
: Debrecen, Darabos u. 9-11.
                                            Ügyfélfogadás: Hétfő-szerda: 8.00-13.00
                                                                 Csütörtök:      8.00-15.30
                                                                 Péntek:         8.00-11.00